Fra momsbelagt til momsfritt
klasserom
Dato kommer

Bekymret for moms-tillegget på alternativ behandling fra 2021?
Lær hvordan du kan legge om virksomheten og kvalifisere for fortsatt momsfri drift.

Kursholder: Rein Austdal
Forkunnskaper: Ingen 

Som du sikkert kjenner til ble det innført moms på alternativ behandling fra 1. januar 2021. Politikerne har ikke forstått hvor viktig det er å ha alternative behandlingstilbud til de som trenger hjelp. Pasienter og alternative terapeuter straffes.

Her er løsningen for deg som vil praktisere som terapeut, men fortsatt være en momsfri utøver. Det er ikke nok å gjøre som tidligere, men kalle det undervisning. Dette er useriøst. Bransjen vår er tjent med å følge regelverket, slik at vi oppfattes som de seriøse terapeutene vi er. Du må gjøre noen konkrete endringer ved gjennomføring av din hjelp til dine pasienter. Det du trenger å gjøre for å kunne operere som momsfri aktør lærer du på dette kurset – og da har du ditt på det tørre. 

Introduksjon til Selvutviklingsundervisning


Lær å bruke dine kvalifikasjoner i mva-frie tilbud og aktiviteter

1. januar 2021 ble det innført merverdiavgift (mva) på alternativ behandling, og dette plasserer mange kvalifiserte utøvere og virksomheter i en omstillingssituasjon. Hvilke muligheter har du til å videreutvikle virksomheten innenfor de nye rammene?

 • Her er løsningen for deg som vil lære å hvordan du kan bruke dine kvalifikasjoner og tilbud innenfor en mva-fri undervisningsramme!

Er du terapeut, behandler, coach, rådgiver eller veileder? Driver du virksomhet som primært innebærer arbeid med menneskesinnet, bevissthet, kognitive og emosjonelle prosesser og deres innvirkning på helse og livsmestring?

 • Dette spesialkurset kurset kvalifiserer deg til å ta i bruk selvutviklingsundervisning.
 • Lær hvordan du kan bruke og utøve dine kvalifikasjoner, teknikker og verktøy på en ny og utvidet måte.
 • Du har tilgang til kurslærer via mail for spørsmål og oppfølging.

Viktig å gjøre rett ved utvikling av undervisningstilbud – seriøsitet og trygghet

Det er ikke nok å kun fortsette som tidligere, og kalle det undervisning. Det er verken lovlig eller seriøst. Undervisning er et eget fagfelt som du trenger kunnskap om for ikke å trå feil. Bransjen vår er tjent med å følge regelverket, slik at vi med rette oppfattes som seriøse – også om vi driver undervisning. Det er viktig å ikke trå feil og forsøke å ta snarveier som straffes økonomisk og rammer ditt omdømme.

 • Dette kurset gir en introduksjon som setter deg på rett spor helt fra starten av – et av de viktigste valgene du kan ta for din virksomhet!

Dersom du vil sikre at du oppfattes som seriøs, bør du skaffe deg kunnskap som gjør at du kan forholde deg til de lover, regler og kriterier som gjelder ved utvikling og omdannelse av tilbud i retning av kurs og timeundervisning. Og det er nettopp det du blir i stand til å gjøre, med kunnskapen fra dette kurset.

Spesialkurs i samarbeid mellom Hypnoseakademiet og Intuitio

Hypnoseakademiet / EFT Akademiet har inngått et samarbeid med Rein Austdal og Intuitio og tilbyr et nytt og tilpasset spesialkurs med introduksjon til selvutviklingsundervisning og informasjon om nødvendig omstilling som gir deg et momsfritt alternativ. Spesialkurset med mva-informasjon tilbys kun herfra.

Spesialkurset er for deg som vil gjøre omstillingen på en seriøs måte, og ønsker et riktig fundament å drive din virksomhet videre på. I kurset lærer du hva du trenger for å kunne bruke din nåværende fagutdanning og kompetanse, din nåværende erfaring og praksis, innenfor rammen av selvutviklingsundervisning.

Du kan sikre en trygg og kvalifisert overgang gjennom å tilegne deg kunnskap om påkrevde tiltak, og få en innføring i hvordan du kan legge opp selvutviklingsundervisning i en organisert og tilpasset form.

Kursets innhold

Rein Austdal gir deg i kurset en introduksjon til selvutviklingspedagogikkens prinsipper og fagspråk. Du får innføring i undervisningsformer med konkrete eksempler, oppskrifter og maler. Du lærer hvordan du går fram for å tilpasse og ta i bruk undervisningsfeltets metode og fagspråk knyttet til ditt eksisterende fagområde.

Oppdatert lærestoff og informasjon fra voksenpedagogikk og utdanning, lov og avtaleverk, regnskap og revisjon er trukket inn for kursets ulike deler, slik at innholdet er tilpasset situasjonen pr. januar 2021.

 • Endringer i rammebetingelser
 • Lov- og regelverk
 • Hva skiller undervisning fra terapi, behandling og andre tjenester?
 • Hva er selvutviklingsundervisning?
 • Pedagogiske prinsipper og begreper
 • Etiske retningslinjer for undervisning
 • Planlegging av selvutviklingsundervisning

En sentral del av kurset blir å jobbe inn hva en slik omstilling innebærer i praksis for deg og din virksomhet. Som en del av kurset får du:

 • Læringsdialog om utvikling av egne tilbud – timeundervisning, kurs og nettkurs
 • Oppskrift og maler for å sette opp undervisningspakker med forberedelser og oppfølging etter gjeldende kriterier
 • Informasjon om nødvendige oppdateringer i Brønnøysundregisterne
 • Informasjon om regnskapsmessige hensyn som gjelder undervisning
 • Informasjon om oppdatering av innhold på nettsider, plattformer og i reklame/annonsering. 

Oppsummering

Samlet gir spesialkurset deg nødvendig innføring med opplæring og informasjon, omstilling og omprofilering som kvalifiserer til å kunne praktisere momsfri selvutviklingsundervisning i møte med nytt og eksisterende kundegrunnlag.


Du vil som før kunne drive på timebasis, kursbasis, individuelt og i grupper – alt ut fra hva som passer ditt spesialfelt og din kompetanse. Modellen for selvutviklingsundervisning som kurset gir deg et nytt ben å stå på, en ny og utvidet ramme som virksomheten din kan vokse innenfor.

Velkommen til et unikt og virksomhetsutviklende kurs!