Rein Austdal

Rein har jobbet som skoleleder, skoleutvikler, utdanningsleder, kursarrangør og som kurslærer og selvutviklingspedagog i egen virksomhet i mer enn 25 år. Han har vært ressursperson ved etablering, utvikling og ledelse av privatskoler og undervisningsvirksomheter i privat sektor, i offentlig skolevesen samt mangeårig tillitsverv som fagforeningsleder innen utdanningsfeltet på kommune- og fylkesnivå.

Som selvutviklingspedagog, utdanningsleder og kursutvikler for Intuitio bruker han aktivt sin bakgrunn som hypnoterapeut med EFT og kurslærer i drømmepsykologi, mindfulness, positiv psykologi og mentaltrening. Siden 2002 har Rein selv utviklet og praktisert momsfritt etter den modellen som ligger til grunn for dette spesialkurset.