Hva er hypnoterapi

I hypnoterapi henvender vi oss til det ubevisste sinn. Det er ofte her problemer med å få til ønskede endringer ligger. Av en eller annen grunn, på en eller annen måte, finnes det motstand i vårt ubevisste sinn, når vi ikke klarer å få til endringer. Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn begynner å arbeide med samme begreper på samme tid uten å være i konflikt.

Vanligvis opererer det bevisste og det ubevisste sinn uavhengig av hverandre. Bevisste ønsker og tanker, som er relatert til sanntid (nå), vil ofte være i konflikt med de ubevisste prosessene som er basert på tidligere (ofte glemte) erfaringer og dyptliggende instinkter. Som et resultat vil disse to sinnene ofte være i konflikt (f.eks. du ønsker å gå ned i vekt, klarer det kun en stund og så legger du på deg igjen, du ønsker å slutte å røyke, men får det ikke til, du vet at du er trygg, men angsten dukker likevel opp).

Jo mer vi klarer å bringe det bevisste og det ubevisste sammen om felles tanker og ønsker, jo større er sannsynligheten for å oppnå det vi ønsker.

Dersom du ønsker å skaffe deg betydelig innsikt i…

  • hvorfor vi gjør som vi gjør (på godt og vondt)
  • hvordan vi kan ta styringen over vårt emosjonelle kontrollpanel
  • hvorfor det er så vanskelig å oppnå bestemte endringer – og hva som skal til for å klare det
  • hvorfor vi så ofte saboterer våre planer/intensjoner
  • hvorfor vi reagerer (uønsket) som vi gjør i gitte situasjoner
  • hvorfor vi lar være å gjøre ting vi vet vi burde/ønsker å gjøre
  • hvorfor følelser i visse situasjoner overstyrer fornuften vår
  • m.m.​

… da er dette utdanningen for deg!

Samarbeid mellom bevisst sinn (bl.a. fornuft) og ubevisst sinn (bl.a. følelser) gir resultater.

Når disse to sinnene er «i kontakt» vil tanker, følelser, ønsker og minner lettere kunne flyte fra det bevisste til det ubevisste, slik at vi kan få fordelaktige endringer til å skje. Tanker, følelser, ønsker og minner vil også lettere kunne flyte motsatt vei, fra det ubevisste til det bevisste, slik at vi lettere kan erindre ting som er relevant for vår sinnstilstand, eller finne måter å løse konflikter som har dukket opp.

Det er selvsagt ikke mulig å føle hypnose (eller hypnoterapi, som det egentlig er), fordi begge sinnstilstandene gjør det de vanligvis gjør. Under hypnoterapi er de imidlertid «synkronisert» og gjør det samme til samme tid. Man er fremdeles bevisst sine tanker, men man er aldri bevisst den ubevisste prosessen. Derfor føles det nesten som helt normalt å være i hypnose, man er bare svært avslappet.

Når ditt bevisste og ubevisste sinn drar i samme retning, er det så mye enklere å få til ønskede endringer, enten det dreier seg om spisevaner, følelser, fobier, angst, røyking eller på andre områder.​

Teksten gjengitt på denne siden er blitt kopiert og finnes på mange andre websider i landet. Vi tar det som et positivt tegn på at vi ligger i forkant, og blir kopiert av andre 🙂

Hvorfor er hypnoterapi så effektivt

Forholdet mellom bevisst og ubevisst sinn


Problemene som påvirker oss mennesker, eller utfordringene om du ønsker å kalle dem det, er ubevisste. Ingen ønsker bevisst å oppføre seg på måter som gir oss problemer. Noe av det som tas for gitt innen moderne hypnoterapi er at all oppførsel gjøres for å oppnå en hensikt – selv om effekten av slik oppførsel viser seg å være negativ for oss. Med andre ord har det ubevisste sinn overbevist seg selv om at slik oppførsel på en eller annen måte er bra for oss. Dermed er slik oppførsel svært vanskelig å endre på til tross for fornuftige bevis på at det er bedre for oss å oppføre oss på en annen måte. Det er ofte beskyttelse som ligger i bunn for slik oppførsel. Husk at vårt ubevisste sinn styres ikke av fornuft.

Det er meget vanskelig, ofte umulig, å kontrollere ubevisst oppførsel gjennom bevisste anstrengelser alene. Menneskesinnet har ofte blitt sammenlignet med et isfjell – hvor 10% er bevist og 90% er ubevisst. Vi kan lese litteratur som forteller at 2% er bevisst og 98% ubevisst. På Hypnoseakademiet forholder vi oss til forholdet 5% / 95%. Altså det ubevisste sinnet utgjør 95%. Det er litt av en overmakt. Det ubevisste sinn er altså 19 ganger sterkere enn det bevisste sinn. Den enslige stemmen som kommer fra din fornuft (tilhører bevisst sinn) forteller deg at din oppførsel, respons eller u/vaner forårsaker problemer for deg. Og at det er en fordel å endre på det. Denne stemmen drukner imidlertid blant de 19 stemmene fra ditt ubevisste sinn som forteller deg det stikk motsatte. Da forstår du kanskje hvor vanskelig det er med tradisjonell samtale-terapi å oppnå resultater. Fordi det meste av slik terapi foregår på et bevisst plan.

Det eneste jeg skulle ønske var at jeg hadde gjort dette tidligere. Les mer

Hanne-Marte Waller

Hanne-Marte Waller

Tannlege, Hypnoterapeut

Allerede første måned etter utdanningen har jeg hatt mine første klienter med gode resultater. Les mer

Kjell Matzow

Kjell Matzow

Anestesisykepleier, Hypnoterapeut