Godkjenninger

Nasjonal og internasjonal godkjenning


Vår utdanning har vært godkjent av Helsedirektoratet siden 2012. I tillegg har den vært godkjent av American Board of Hypnotherapy siden 2006. 

Gjennom vår lange fartstid har både leger, psykologer, tannleger, lærere, næringslivsledere, sykepleiere og mange, mange personer fra flere ulike yrker gjennomført vår utdanning.

Oppføring i Brønnøysundregisteret over alternative utøvere


Det som er viktig for deg som terapeut er å være registrert i dette registeret. Det er faktisk mindre viktig hvilken formell tittel du er registrert som. Du bør imidlertid være oppført med den/de terapiformen(e) du utøver, f.eks. hypnoterapi og EFT. Dette forklarer jeg lenger nede.

Registeret over alternative utøvere i Brønnøysund ble etablert for å skille de seriøse fra de useriøse terapeutene. I dag finnes det dessverre aktører innen den alternative bransjen som tilbyr kurs etter at man selv har tatt et helgekurs i en eller annen terapiform.

For å bli registrert i dette registeret må du oppfylle følgende krav:

  1. Du må ha bestått eksamen fra en godkjent utdanning, f.eks. fra Hypnoseakademiet, innen en terapiform som omfavnes av en godkjent utøverorganisasjon – f.eks.  hypnoterapi, EFT, akupunktur, refleksologi, homøopati osv.
     
  2. Du må være medlem av en godkjent utøverorganisasjon, f.eks. Norges Landsforbund av Homøopraktikere som er den største organisasjonen som omfavner hypnoterapi, og som er den organisasjonen som fikk hypnoterapi godkjent som momsfri terapiform*. Dette kan gjerne være en organisasjon som omfavner flere ulike terapiformer – f.eks. EFT, hypnoterapi, homøopati, akupunktur, kinesiologi, soneterapi osv.
     
  3. Du må ha en gyldig forsikring som terapeut. Denne får du gjennom din utøverorganisasjon
  4. Ha betalt årlig avgift for å stå oppført i dette registeret

Vi anbefaler at du er medlem av en utøverorganisasjon som er av en viss størrelse. Rett og slett fordi de har mer og tilby sine medlemmer, og de er bedre i stand til å ivareta sine medlemmers interesser.

Norges Landsforbund av Homøopraktikere har eget medlemsblad, de arrangerer årlige fagseminar, har egen advokat, tilbyr forsikringsordning som dekker inntil 10 millioner pr. skade. Videre bistår de om du skulle komme i situasjoner hvor du har behov for hjelp, råd osv. Pr. 01.06.2018 hadde denne organisasjonen 536 medlemmer oppført i det alternative registeret i Brønnøysund. Til sammenligning kan nevnes at Norsk Forbund for Klinisk Hypnose kun hadde 21 medlemmer oppført i Brønnøysund.

Vi er naturligvis stolte over at vår utdanning også er godkjent av American Board of Hypnotherapy.

* Det var vår utdanning de offentlige helsemyndighetene brukte som mal for å gi momsfritak ved behandling med hypnoterapi. Det er vi naturligvis stolte av.