Thea Jordan

Thea Jordan

Underviser i: Utdanning G1

Hovedfokus
Som psykolog er jeg opptatt av at de jeg møter skal oppleve terapi som verdifullt, føle seg sett, forstått, akseptert og ivaretatt. Terapi er for meg et gjensidig samarbeid som krever nysgjerrighet, åpenhet, mot og forpliktelse. Hovedfokuset mitt er ikke hvilken problemstilling vi jobber med, men hvem de jeg møter er, hvilke mål de har og hvordan vi sammen kan oppnå disse målene. Jeg trives med å jobbe med mennesker i alle aldre og livsfaser, enten det er snakk om individualterapi eller par-/familieterapi.
Utdanning
Profesjonsstudiet i psykologi (6 årig) ved Norges tekniske og naturvitenskapelig universitet i Trondheim. Under spesialisering i regi av Norsk Psykologforening. Utdanning og avanserte kurs i hypnoterapi (Emosjonelle frigjøringsteknikker, EFT, nivå 1-3, Avansert hypnoterapi, Avansert smertehåndtering ved Hypnoseakademiet. Thea er den eneste som har oppnådd 100 poeng på eksamen ved akademiet. Traumefokusert workshop med Dr. Gabor Maté.
Erfaring
Thea har vært kursansvarlig for Hypnoseakademiet siden mars 2019. Ved siden av å være kursansvarlig og foredragsholder, jobber hun som psykolog i Unicare Coperio Trondheim. Her får hun erfaring med psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten for både barn, ungdom og voksne. Videre har hun erfaring med rehabilitering for mennesker med langvarige smertetilstander. Miljøterapi i døgninstitusjon spesialisert for avhengighetsproblemer knyttet til rus- og spillavhengighet, for voksne.
Thea har erfaring med utredning, behandling og forebygging av en rekke ulike tilstander, livsutfordringer og problemstillinger (deriblant, utbrenthet, ME, traumer, ADHD, depresjon, angst og tvang, mobbing, rasisme, autismespekterforstyrrelse, avhengighet, Tourettes syndrom/tics, samlivsbrudd, kronisk sykdom og kjærlighetssorg …). Hun jobber også med foreldreveiledning og systemarbeid (støtte og veiledning i møte med systemet – arbeidsgiver, NAV, skole, PPT, samt veiledning av aktuelle instanser).
Kontakt
Privat praksis: https://www.allesklinikk.no
Timebestilling: https://system.easypractice.net/book/thea-jordan/center