Marie-Elisabeth Faymonville

Marie-Elisabeth Faymonville

Underviser i: Utdanning G1

Siden 1994 har hun arrangert kurs om sin anestesimetode (hypnosedation) for helsepersonell fra en rekke land. Hennes omfattende kliniske tilnærming rundt bruk av hypnose i kirurgi, kroniske smerter, onkologisk og palliativ behandling har gjort henne i stand til å fremme hypnose som et spesielt interessant verktøy i moderne medisin.