Jill Wootton

Jill Wootton

Underviser i: A4 – Avansert hypnoterapi, A6 – Effektiv psykoterapi

Bred erfaring fra arbeid og undervisning i ulike bransjer, bl.a. Cancer Resource Centre og Royal Marsden Hospital.

Jill jobbet opprinnelig innen salg og markedsføring, men etter å ha sett hvor effektivt hypnose er lærte hun seg dette effektive verktøyet. Hun er også kvalifisert innen fødselshypnose, og holder regelmessig kurser innen dette område. Jill har deriblant utarbeidet et nytt program kalt ”Selvhypnose og fødselsforberedelse”. Dette er et komplett treningskurs for mødre som ønsker å lære selvhypnose som hjelp til å gjøre fødselen mer naturlig og mindre smertefull.

Jill er en erfaren hypnoterapeut som driver sin egen klinikk.
Hun har en jordnær og humoristisk tilnærming når hun underviser.