Dr. med. Hans Holger Ahlsdorff

Dr. med. Hans Holger Ahlsdorff

Underviser i: Utdanning G1 1. semester

Fagansvarlig for Avansert kursene

Spesialist i allmennmedisin og Norges første Master hypnoterapeut, driver egen praksis i nord i Tyskland. Han har tidligere bodd i Norge i over 11 år. Hans pasienter får tilbud om hypnoterapi, akupunktur og EFT ved siden av allmennmedisin. Holger er svært engasjert i hypnose og ønsker å spre så mye kunnskap om denne fantastiske terapiformen til så mange som mulig.

Før han flyttet tilbake til Tyskland jobbet han som kommunelege i Sør-Trøndelag, midt mellom Trondheim og Kristiansund. Hans Holger sier at hans kunnskaper om hypnose endret måte han jobbet med sine pasienter på, ikke bare når han benytter hypnose som terapiform, men også i sin daglige praksis som spesialist i allmennmedisin.