Dr-audrey-vanhaudenhuyse

Dr-audrey-vanhaudenhuyse

Underviser i: Utdanning G1

Dr. Audrey Vanhaudenhuyse har en bakgrunn innen forskning på ikke-farmakologiske teknikker som hypnose og virtuell virkelighet i behandlingen av angst og akutte smerte.
Hun forsker på endrede tilstander av bevissthet (f.eks. hypnose). I tillegg studerer hun nevrofysiologiske mekanismer ved hypnose, og andre endrede tilstander av bevissthet – både hos friske mennesker og hos pasienter.