NAV-støtte

De senere årene har vi sett en økning av studenter som får dekket utdanningen (G-utdanningen og A-kursene) fra NAV. Dette er naturligvis positivt, sett i lys av de kriteriene NAV stiller for å gi støtte til utdanning.

Vi vet at behovet for dyktige og kvalifiserte hypnoterapeuter er udekket. Hypnoterapi er en terapiform som får stadig større aksept. Flere av sykehusene i Norge bruker i dag hypnoterapi som behandlingsform.

På NAV sine sider står det blant annet:

Om utdanningen din

For å ha rett til stønad, må denne utdanningen være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal kunne komme i jobb og forsørge deg selv.

Vi vurderer utdanningen du vil ta når du søker om stønad eller når du allerede får stønad og skal begynne i utdanning.

Da vurderer vi:

  • hva som er målet med utdanningen din
  • om det er nødvendig med utdanning for å kunne nå målet ditt
  • om utdanningen er hensiktsmessig. Da vurderer vi blant annet både arbeidsmarkedets behov og dine muligheter

Etter gjennomført utdanning og bestått eksamen ved Hypnoseakademiet, har du rett til å praktisere som hypnoterapeut i Norge. Ved innmelding i relevant forbund etter endt utdanning (dette får du informasjon om i løpet av studiet) har du rett til å benytte tittelen: Registrert Hypnoterapeut MNLH.