A4 – Avansert Hypnoterapi
Online: 19. – 21. april 2024

Kursholder:  Jill Wootton
Forkunnskaper: En grunnutdanning i hypnoterapi (f.eks. G1 ved Hypnoseakademiet), eller annen tilsvarende utdanning
Kompetansegiving: Dette kurset utvider din kompetanse både i dybden og i bredden
Tilgang: Du har online tilgang til kurset i 12 måneder fra kursstart

Om A4 – Avansert Hypnoterapi


Jills Woottons unike kurs er skapt for å løfte dine hypnoterapeutiske ferdigheter til et mer avansert nivå. Dette resulterer blant annet i økt profesjonell trygghet, tilfredshet blant pasienter, noe som gir flere referanser.  

Du vil bli i stand til å bruke avanserte hypnoterapeutiske ferdigheter og frigjøre deg fullstendig fra skripter. Du vil i tillegg opparbeide deg løsningsfokuserte rådgivningsferdigheter, hvilket ansees som den mest effektive måten å kommunisere på for å hjelpe klienter med å endre sitt perspektiv.

A4 – Avansert Hypnoterapi med Jill, består av en kombinasjon av to av hennes mest populære kurs. I tillegg til selve kurset, vil det bli arrangert et gratis oppfølgingsseminar live med Jill, 3 uker etter kurset. Her vil det bli anledning til å stille spørsmål og få veiledning.

/

“Thank you for a wonderful weekend in Oslo. I was just blown away by all your knowledge and your way of presenting and sharing it with us. You’re not only highly qualified and skillful, but you’re really funny too. What a combination! To me this has been the best course that I’ve taken at Hypnoseakademiet.”
Ellen Bjerknes Slinning, Hypnoterapeut

Avansert hypnose

Milton Ericksons avanserte hypnoterapeutiske ferdigheter innebærer at du vil oppnå bedre rapport, samt at du enda bedre kan skreddersy hver terapeutisk seanse til den individuelle pasient. Når du bruker avanserte hypnoterapeutiske ferdigheter, vil du bli i stand til å hjelpe pasienter med de aller fleste typer problemer, uansett hva deres utfordringer og livshistorie er. Etter kurset vil du aldri tvile på hva du bør si. Du vil lære hvordan du kan bruke pasienters unike egenskaper til selv å hjelpe dem med å oppnå en effektfull hypnotisk tilstand, og dermed oppnå enda bedre resultater.  

Du til i tillegg lære

 • … deg å jobbe enkelt uten skript 
 • … effektive hypnoterapeutiske språkferdigheter 
 • … flere hypnoterapeutiske teknikker for å skape positive endringer 
 • … å bruke kraften av REM-tilstanden (rask øyebevegelse) for å hjelpe klienter med å oppnå dypere transe 
 • … mer om selvhypnose 
 • … å forstå menneskers grunnleggende behov – en guide til å bli et lykkelig menneske  

Løsningsfokusert terapi

Hva er løsningsfokusert terapi?
Løsningsfokusert korttidsterapi fokuserer på en foretrukket fremtid i stedet for problemet. Det er en målorientert og praktisk terapiform som anerkjenner og identifiserer klientens egne ressurser og styrker, samt hvordan disse bidrar til løsningen. Du oppmuntres til å snakke om tidligere opplevelser, slik at du kan skape veien videre, med vekt på klientens ferdigheter og ressurser.  

Løsningsfokuserte ferdigheter hjelper deg med å unngå og bli fastlåst i all informasjonen klienten kommer med. Å utforske alle detaljene for å finne en løsning, kan føles ut som å vasse gjennom sirup. Seanser kan bli overveldende og frustrerende for klientene, og det er lett å føle at man er fastlåst. Hvis du noen gang har opplevd at du og klienten går rundt grøten og at du kjenner deg utmattet etter en terapitime, så er løsningsfokuserte terapeutiske ferdigheter kanskje svaret.  

Du vil lære å

 • … stille spørsmål som initierer forventninger om positive endringer 
 • … hjelpe klienten med å gå inn i totalt våken hypnose for endring under samtaler 
 • … sette mål for å skape en klar og gjensidig retning for terapi 
 • … se etter mønstre fremfor detaljer: hvordan unngå å bli sug inn i en klients negative holdning  
 • … oppdage og nyttiggjøre klientens indre ressurser og kompetanse 
 • … lære manglende ferdigheter for å fremme bedring 
 • … bruke skalering for å tydeliggjøre og identifisere mål, samt redusere emosjonell aktivering 

Utvikle ferdigheterfor å

 • … endre begrensende merkelapper 
 • … reframe uhensiktsmessige tanker 
 • … hjelpe klienten din med å få et klart perspektiv  
 • … utvikle oppgaver som fremme videre forandring utenfor terapirommet 
 • … styre den terapeutiske intervensjonen mot klientens mål 
 • … separere fakta fra fantasi
 • BONUS 1: 
  Du får tilgang til videoer hvor Jill demonstrerer de ulike teknikkene: 
 • BONUS 2: 
  Du får tilgang til en del ekstra skript, selv om kurset lærer deg strategier for å bruke hypnoterapi uten bruk av skript 
 • BONUS 3: 
  Du får tilgang til lydfiler som bl.a. forklarer om hypnotisk språkbruk. Og du kan laste ned diverse personlige lydfiler som vil hjelpe deg å slappe av, og styrke ditt immunforsvar
 • BONUS 4: 
  Webinar ca. 3 uker kurset, hvor du kan stille spørsmål om kursets innhold, evt. de erfaringer du har gjort.