Mer om grunnutdanning i Hypnoterapi

OM GRUNNUTDANNING I HYPNOTERAPI

Hvordan vårt ubevisste sinn virker står meget sentralt i grunnutdanningen. Denne kunnskapen er, ifølge Ronny Hansen (hovedlærer på grunnutdanningen), det viktigste vi kan ha kunnskaper om. Kunnskapen kan du benytte både som terapeut og/eller til personlig utvikling.

Hypnoterapi er et meget kraftig verktøy for å hjelpe mennesker til å oppnå ønskede endringer i livet. Det er vårt ubevisste sinn som blokkerer for endringer vi ikke klarer å oppnå. Har du kunnskap om hvordan vårt ubevisste sinn virker, vil du enklere kunne «programmere» denne delen av sinnet til å ville det samme som fornuften din. Eksempler på dette er: Du vil ned i vekt, med får det ikke til – du ønsker å bli røykfri, men fortsetter likevel – du ønsker å kunne snakke foran en forsamling, men noe holder deg tilbake – du opplever angst, men vet at det det ikke er noe grunnlag for angsten – osv. Listen er lang og vårt ubevisste sinn må læres det som er nødvendig i hvert enkelt tilfelle for at sinnet skal gi slipp på tilstanden/problemet.

Andre elementer i grunnutdanningen:

Etikk

Etikk går som en rød tråd gjennom hele utdanningen. Nyere forskning viser at forholdet mellom terapeut og klient er meget viktig for utfallet av terapien.

Induksjoner/fordypning

Dette er det vi begynner selve hypnosedelen med, vi induserer transe. På denne måten gjør vi klienten mer mottakelig for terapien. I løpet av grunnutdanning vil du lære flere ulike typer induksjoner/fordypninger

Placebo

Vi går grundig gjennom effekten av placebo og hvordan dette utnyttes optimalt for å hjelpe klienten til enda bedre utbytte av terapien.

Biologi ved endringsprosesser

Hva må skje i vår kropp/hjerne for at vi skal oppnå endringer vi ikke får til på egenhånd. Hva skal til for å lære vårt sinn emosjonelt hvordan vi ønsker at vår (klientens) fremtid skal være? Hvordan skal vi endre vårt (klientens) sinn og vår (klientens) nevrologi til å passe med den fremtidige virkeligheten vi ønsker?

Rollen som terapeut

Senere forskning konkluderer med at forholdet mellom terapeut og klient er viktigere enn man tidligere antok. Vi tar for oss forskjellige sider av terapeutrollen og anbefaler hvilke ting man kan, og bør gjøre for å fylle rollen på best mulig måte. Slik vil mulighetene øke for å oppnå det du og klienten ønsker med terapien.

Rapport

En god rapport vil i mange tilfeller være avgjørende for at klienten skal ha tillit til deg som terapeut. Som en del av grunnutdanningen lærer du hvordan du bygger opp en god rapport

Psykologisk reversering

Alle mennesker er fra tid til annen psykologisk reversert. Dette innebærer at mentale behandlingsmetoder ikke vil virke. For å få disse til å virke må vi derfor «rydde vekk» den psykologiske reverseringen. Du vil i løpet av grunnutdanningen lære hvordan man gjør dette.

Effektiv språkbruk

Ettersom vårt ubevisste sinn kan oppfatte virkeligheten annerledes enn vårt bevisste sinn (fornuften), er det svært viktig hvordan vi bruker språket. For å få effekt av hypnose må vi oppnå kontakt med det ubevisste sinnet og språkbruken er et av virkemidlene vi bruker til dette.

Selvhypnose

Du vil som en del av grunnutdanningen få opplæring i en meget effektiv teknikk for selvhypnose. Denne kan du benytte selv for selvutvikling eller lære videre til dine klienter.

Suggesjoner

Suggesjoner benyttes for å oppnå endringer i den ubevisste delen av sinnet. Det finnes mange forskjellige suggesjoner, vi lærer deg disse og gir deg kunnskap om hvilke du skal bruke i ulike sammenhenger.

Metaforer/analogier

Dette er fantastiske måter å få det ubevisste sinnet til å forstå ting på en ny måte, eller til å «gå forbi» ubevisst motstand og ta til seg ny læring.

Reframing (se ting i nytt lys)

Enhver dyktig terapeut har evnen til å gi klientene sine aha-opplevelser. Dette gjøres gjennom å få klienten til å se ting i et nytt lys. På denne måten hjelper terapeuten klienten til å ta styring over sitt emosjonelle kontrollpanel og derigjennom løsrive klienten fra rigide, negative tankemønstre. Først da kan nye, fleksible holdninger etableres.

Hvordan etablere og drive en vellykket praksis

I tillegg til at vi lærer bort kunnskapen om hvordan du blir en dyktig terapeut, hjelper vi deg også med hvordan du skal etablere din egen praksis. Temaer her vil være drift av praksisen, markedsføring for å få klienter m.m.

EFT (Emotional Freedom Techniques)

EFT (også kalt psykologisk akupunktur) er en revolusjonerende oppdagelse som utfordrer eksisterende oppfatninger innen psykologi, og er i dag verdens mest utbredte energipsykologiske terapiform. Denne terapiformen er meget effektiv og gir ofte raske resultater. Grunnkurs i EFT (1 dag) og det videregående kurset EFT nivå 2 er inkludert i Hypnoseakademiets grunnutdanning fordi vi vet at denne terapiformen egner seg meget godt i kombinasjon med hypnose, og at EFT er utmerket verktøy man kan bruke på seg selv, for egen utvkling. Dette er meget viktig når man skal hjelpe andre mennesker.

Teknikker og tilnærminger for terapi du vil lære og som kan brukes for å hjelpe klienter med:

 • Vektreduksjon. Denne modulen er såpass omfattende at du får et eget separat kursbevis.
 • Smertelindring
 • Røykeslutt. Her benyttes behandlingsmetoden VitaKoden – kursholder Ronny Hansen har gitt ut boken Røykfri NÅ! som beskriver denne tilnærmingen til å være varig røykfri. Du vil i løpet av grunnutdanningen lære en fullstendig ferdig mal for hvordan dette utføres, til bruk på egne klienter. Denne modulen inkluderer også eget separat kursbevis.
 • Frykt/fobier
 • Bedre selvtillit
 • Stressmestring
 • Bekymring/angst
 • Depresjon
 • Søvnmestring
 • Post Traumatisk Stress Syndrom
 • Personlig utvikling
 • Traumatiske opplevelser
 • Avhengighetsmønstre
 • og mye, mye mer