Våre kurs

På Hypnoseakademiet kan du utvide dine kunnskaper både i bredden og i dybden, i et positivt og energisk læringsmiljø. Trivselsfaktoren er meget høy.

Det ligger en betydelig selvutvikling ved å gjennomføre vår utdanning. Du får en inngående kjennskap til hvordan vårt sinn fungerer. Og det er meget viktig for å kunne forstå hvorfor vi er som vi er, og hva vi kan gjøre for å oppnå ønskede endringer. Vårt ubevisste sinn utgjør tross alt 95% av det totale sinn. Det bevisste sinn, hvor fornuft og viljestyrke holder til, utgjør kun de resterende 5%. Da sier det seg selv at det er vårt ubevisst sinn vi må endre på (hos oss selv eller våre klienter) om vi skal kunne utvikle oss i ønsket retning. Dette lærer du mye om på vår utdanning.

Vi tilbyr alt fra godkjent utdanning til Masterprogram (M) og/eller spesialiserte (S) påbyggingskurs. M og S kursene er åpen for alle som har en grunnutdanning i bunn, enten denne grunnutdanningen er fra Hypnoseakademiet eller fra andre godkjente skoler. De fleste som kommer til oss begynner med utdanningen (G1) og fortsetter så med M kursene, for å bygge på med Master programmet. Kikk gjennom våre ulike kurs, og finn et som passer for din interesse/spesialisering.

(teksten fortsetter under bildet)

NRK lager reportasje hlst 2016

NRK på besøk høst 2016

MASTERPROGRAM (M kurs)

For å kunne delta på vårt Masterprogram må du ha avsluttet grunnutdanning enten hos oss eller andre tilsvarende godkjente institusjoner. Masterprogrammet strekker seg over 2-3 år (inkludert grunnutdanningen), dette for at du skal ha tilstrekkelig med tid til å praktisere mellom hver modul. Programmet består av til sammen 6 moduler, og avsluttes med en eksamen som består av til sammen 7 caseoppgaver som skal leveres inn (underveis), en skriftlig eksamen (5 timer) samt en praktisk del.

GRUNNUTDANNING (G1)

Grunnutdanning i hypnoterapi består av i alt 5 moduler i tillegg til en del webinarer, gjennomført som helgesamlinger over en periode på ca. et halvt år. Utdanningen avsluttes med en skriftlig eksamen, og du kan etter fullført program praktisere som hypnoterapaut. Utdanningen krever ingen spesielle forkunnskaper. Etter endt grunnutdanning kan du bygge på med et eget Masterprogram (6 kursmoduler) eller med spesialkurs innenfor spesifikke områder.

SPESIALKURS (S kurs)

Våre spesialkurs er for deg som ønsker å videreutvikle og fordype deg innen spesifikke fagområder.  Kursene forutsetter gjennomført grunnutdanning. Vi tilbyr for tiden spesialiserende kurs i fødselshypnose, avansert regresjon, instruktørkurs i selvhypnose, virtuelt gastrisk bånd og klientsentrert partsterapi. Våre kursledere er erfarne og anerkjente hypnoterapeuter fra inn – og utland.

Veien til Hypnoterapeut

Kurs er viktig for vår utvikling, uansett område i livet. Gjennom kurser oppgraderer vi vår kompetanse, blir tryggere i jobben vi gjør, møter mennesker med felles interesse, blir inspirert, knytter nye profesjonelle relasjoner, utveksler erfaringer og mye mer.

Du begynner med en grunnutdanning. Denne strekker seg over 5 samlinger. Etter dette kan du bygge på med 6 moduler og få tittelen Master Hypnoteraeut. Alternativt kan du velge de kursene du selv vil, f. eks. noen av Masterkursene og noen av Spesialkursene, og på den måten sette sammen en kursrekke som er i tråd med dine interesser eller din spesialisering.

På Hypnoseakademiets kursvirksomhet kan du utvide dine kunnskaper både i bredden og i dybden. Vi har en rekke spesialiserte kurs som er åpen for alle som har en grunnutdanning i bunn (gjelder IKKE de som kun har bakgrunn fra online kurs/utdanning), enten denne grunnutdanningen er fra Hypnoseakademiet eller fra andre godkjente skoler. Bla gjennom våre ulike kurs, og finn et som passer for din interesse/spesialisering.

Hvorfor bli hypnoterapeut?

Som hypnoterapeut jobber du med årsaken til problemet din klient/pasient er kommet for å få hjelp til. Dette er å foretrekke fremfor å jobbe med symptomene. Medisin hjelper til å dempe symptomer, men fjerner ikke årsaken. Hypnoterapi er ikke en samtale-terapi, selv om det også blir samtaler mellom terapeut og klient. Det er en terapi som henvender seg direkte der problemet som oftest er – vårt ubevisste sinn (eller underbevisstheten som de fleste kaller det for), og som dermed enklere skaper ønskede endringer.

Nå får du en godkjent utdanning med dyktige, kunnskapsrike og erfarne forelesere. På grunnutdanningen vil Ronny Hansen, Andrew Newton (som var Paul McKennas lærer) og Tania Prince stå for gjennomføringen av forelesningene, demonstrasjoner og veiledning av den praksis du selv får utføre gjennom studiet.