Kurspåmelding

Kurspåmelding for M1 – Regresjon

Fyll ut skjema under for å melde deg på.

Kurssted:Oslo

Første kursdag 17. oktober 2019

Å betale kr 2 500

  1. Privat
    Firma
    NAV (gjelder kun om du allerede har godkjent kurs/utdanningsplan)
  2. Vi minner om at påmeldingen er bindende. Depositum betales ved påmelding. Faktura på restbeløpet betales før oppstart, dersom ikke annet er avtalt. Totalprisen for utdanningen er kr. 5 900. Hypnoseakademiet forbeholder seg retten til å foreta endringer av innhold, gjennomføring, kursledere m.m.