Jill Wootton

Jill Wootton

Jill Wootton

Jill jobbet opprinnelig innen salg og markedsføring, men etter å ha sett hvor effektivt hypnose er lærte hun seg dette effektive verktøyet. Hun er også kvalifisert innen fødselshypnose, og holder regelmessig kurser innen dette område. Jill har deriblant utarbeidet et nytt program kalt ”Selvhypnose og fødselsforberedelse”. Dette er et komplett treningskurs for mødre som ønsker å lære selvhypnose som hjelp til å gjøre fødselen mer naturlig og mindre smertefull.

Jill er en erfaren hypnoterapeut sim driver sin egen klinikk. Hun har en jordnær og humoristisk tilnærming når hun underviser.

Ved akademiet underviser hun Master-kursene M4 Avansert hypnoterapi og M6 Effektiv psykoterapi.