Hvorfor hypnoterapi er så effektivt

Forholdet mellom bevisst og ubevisst sinn

Problemene som påvirker oss mennesker, eller utfordringene om du ønsker å kalle dem det, er ubevisste. Ingen ønsker bevisst å oppføre seg på måter som gir oss problemer. Noe av det som tas for gitt innen moderne hypnoterapi er at all oppførsel gjøres for å oppnå en hensikt – selv om effekten av slik oppførsel viser seg å være negativ for oss. Med andre ord har det ubevisste sinn overbevist seg selv om at slik oppførsel på en eller annen måte er bra for oss. Dermed er slik oppførsel svært vanskelig å endre på til tross for fornuftige bevis på at det er bedre for oss å oppføre oss på en annen måte. Det er ofte beskyttelse som ligger i bunn for slik oppførsel. Husk at vårt ubevisste sinn styres ikke av fornuft.

Det er meget vanskelig, ofte umulig, å kontrollere ubevisst oppførsel gjennom bevisste anstrengelser alene. Menneskesinnet har ofte blitt sammenlignet med et isfjell – hvor 10% er bevist og 90% er ubevisst. Vi kan lese litteratur som forteller at 2% er bevisst og 98% ubevisst. På Hypnoseakademiet forholder vi oss til forholdet 5% / 95%. Altså det ubevisste sinnet utgjør 95%. Det er litt av en overmakt. Det ubevisste sinn er altså 19 ganger sterkere enn det bevisste sinn. Den enslige stemmen som kommer fra din fornuft (tilhører bevisst sinn) forteller deg at din oppførsel, respons eller u/vaner forårsaker problemer for deg. Og at det er en fordel å endre på det. Denne stemmen drukner imidlertid blant de 19 stemmene fra ditt ubevisste sinn som forteller deg det stikk motsatte. Da forstår du kanskje hvor vanskelig det er med tradisjonell samtale-terapi å oppnå resultater. Fordi det meste av slik terapi foregår på et bevisst plan.

Løsningen

Løsningen er dermed, naturligvis, å få det bevisste og det ubevisste sinn til å dra i samme retning. Hypnose handler om direkte kommunikasjon med det ubevisste sinn, og er kanskje det kraftigste verktøyet vi har for å oppnå endringer i det ubevisste sinn. Denne terapiformen kan brukes i alle sammenhenger hvor vi ønsker å gi slipp på gammel og uønsket oppførsel – og lære nye, mer hensiktsmessige måter å oppføre oss på.

Alle problemer mennesker kommer til en hypnoterapeut for å få hjelpe til kan sees i lys av dette. For å endre på uønskede uvaner, som for eksempel å spise feil/for mye, bite negler, få bedre selvtillit, takle stress og mye, mye annet – må det ubevisste sinn fjerne årsaken til feile spisevaner og lære nye, tilegne seg selvtillit, eller lære å håndtere stress på en konstruktiv måte.

Hvordan kan vi lære vårt ubevisste sinn noe nytt

Hvordan benytter vi hypnose til å lære vårt ubevisste sinn nye mønstre eller ny oppførsel? En hypnoterapeut kan benytte ulike tilnærminger for å oppnå ønskede endringer.

En måte er å hjelpe pasienten (sitt ubevisste sinn) til å oppfatte ting/situasjoner på en mer konstruktiv måte. Til det kan vi f.eks. benytte effektiv reframing (se ting i et nytt lys – noe du lærer på vår utdanning). Fobier et er godt eksempel på dette. Når noen har en fobi, har deres ubevisst sinn kategorisert dette objektet eller situasjonen som farlig, kanskje til og med livstruende. Ved hjelp av hypnose kan vi benytte reframing for å få pasienten til å se dette objektet eller situasjonen på en mer realistisk måte – på noe som er trygt, eller som ikke-truende.

Eksperiment som resulterte i betydelig reduksjon av fysiske smerter

Selv ved fysiske tilstander, som kroniske smerter, kan vi benytte reframing. Ved et eksperiment som ble gjennomført ved University of Bangor oppnådde man bemerkelsesverdige resultater hos pasienter som led av leddgikt. Ved å benytte selvhypnose (som du også lærer på vår utdanning) visualiserte deltakerne i eksperimentet deres smerte som en person – en person som brakte dem nyheten om at noe var galt. Deltakerne takket så denne personen for informasjonen, for deretter å sende dem høflig men bestemt vekk. Denne teknikken resulterte i betydelig reduksjon av pasientenes leddgikt smerter. I realiteten var deres smerte nå blitt sett på på en ny måte – fra «permanent» til «beskjed levert – derfor ikke lenger nødvendig».

Reframing finner sted hver gang det ubevisste sinn mottar og aksepterer informasjon via hypnoterapi. Eksempler på reframing: å lære å håndtere stress på en konstruktiv måte – bryte avhengigheten til alkohol, utvikle trygghet ved å snakke i forsamlinger, å snakke til et menneske av motsatt kjønn uten å rødme, til å oppnå bedre søvnkvalitet, til å kutte røyke/snus uvanen osv.

Enorme muligheter gjennom mental trening

En annen tilnærming er gjennom mental trening (noe du også lærer på vår utdanning) av ønsket oppførsel ved å se seg selv i en fremtidig ønsket situasjon. En av egenskapene til vårt ubevisste sinn er at det ser ikke forskjell på virkelighet og fantasi. Dette gir oss mennesker enorme muligheter. Alle toppidrettsutøvere i verden trener på dette som en del av sitt treningsregime. På denne utdanningen lærer du altså teknikker om toppidrettsutøvere benytter.

Når vi hjelper en pasient å etablere et mentalt bilde av hvordan de oppfører seg, eller føler, i en gitt situasjon – gir det pasientens ubevisste sinn en bedre mal å forholde seg til i en tilsvarende fremtidig situasjon.

En slik prosess utnytter også forventing, et sterkt virkemiddel for å skape menneskelig oppførsel. Vi vil alltid (ofte ubevisst) forsøke å oppfylle våre forventninger – gode eller dårlige. Dersom du forventer at noe skal være stressende vil det vanligvis også oppleves slik. Dersom du forventer at det samme skal være enkelt eller overkommelig, vil det vanligvis også være det. Det å skape forventninger omkring en situasjon eller hendelse skaper en foretrukket oppførsel – som det ubevisste sinn vil forsøke å realisere ved å etablere følelser, responser eller oppførsel som samsvarer med det som forventes.

Det er vår reaksjon på hendelser, og ikke hendelsene i seg selv, som påvirker oss. Gjennom hypnoterapi kan vi lære vårt ubevisste sinn bedre måter å respondere på uforutsigbare situasjoner og utfordringer som er en del av livet vårt.