Hva er hypnoterapi?

I hypnoterapi henvender vi oss til det ubevisste sinn. Det er ofte her problemer med å få til ønskede endringer ligger. Av en eller annen grunn, på en eller annen måte, finnes det motstand i vårt ubevisste sinn, når vi ikke klarer å få til endringer. Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn begynner å arbeide med samme begreper på samme tid uten å være i konflikt.

Vanligvis opererer det bevisste og det ubevisste sinn uavhengig av hverandre. Bevisste ønsker og tanker, som er relatert til sanntid (nå), vil ofte være i konflikt med de ubevisste prosessene som er basert på tidligere (ofte glemte) erfaringer og dyptliggende instinkter. Som et resultat vil disse to sinnene ofte være i konflikt (f.eks. du ønsker å gå ned i vekt, klarer det kun en stund og så legger du på deg igjen, du ønsker å slutte å røyke, men får det ikke til, du vet at du er trygg, men angsten dukker likevel opp). Jo mer vi klarer å bringe det bevisste og det ubevisste sammen om felles tanker og ønsker, jo større er sannsynligheten for å oppnå det vi ønsker.

Dersom du ønsker å skaffe deg betydelig innsikt i …

  • hvorfor vi gjør som vi gjør (på godt og vondt)
  • hvordan vi kan ta styringen over vårt emosjonelle kontrollpanel
  • hvorfor det er så vanskelig å oppnå bestemte endringer – og hva som skal til for å klare det
  • hvorfor vi så ofte saboterer våre planer
  • hvorfor vi reagerer (uønsket) som vi gjør i gitte situasjoner
  • hvorfor vi lar være å gjøre ting vi vet vi burde/ønsker å gjøre
  • hvorfor følelser i visse situasjoner overstyrer fornuften vår
  • osv.

… da er dette utdanningen for deg.

Se dokumentaren om hvordan hypnoterapi brukes i helsevesenet – sendt på NRK  7. desember 2017.

NRK program om hypnose

Samarbeid mellom bevisst sinn (bl.a. fornuft) og ubevisst sinn (bl.a. følelser) gir resultater

Når disse to sinnene er «i kontakt» vil tanker, følelser, ønsker og minner lettere kunne flyte fra det bevisste til det ubevisste, slik at vi kan få fordelaktige endringer til å skje. Tanker, følelser, ønsker og minner vil også lettere kunne flyte motsatt vei, fra det ubevisste til det bevisste, slik at vi lettere kan erindre ting som er relevant for vår sinnstilstand, eller finne måter å løse konflikter som har dukket opp.

Det er selvsagt ikke mulig å føle hypnose (eller hypnoterapi, som det egentlig er), fordi begge sinnstilstandene gjør det de vanligvis gjør. Under hypnoterapi er de imidlertid «synkronisert» og gjør det samme til samme tid. Man er fremdeles bevisst sine tanker, men man er aldri bevisst den ubevisste prosessen. Derfor føles det nesten som helt normalt å være i hypnose, man er bare svært avslappet.

Når ditt bevisste og ubevisste sinn drar i samme retning, er det så mye enklere å få til ønskede endringer, enten det dreier seg om spisevaner, følelser, fobier, angst, røyking eller på andre områder.

Teksten gjengitt på denne siden er kopiert og finnes på mange andre websider i landet. Vi tar det som et positivt tegn på at vi ligger i forkant, og blir kopiert av andre :-).

Er du interessert i å fordype deg enda mer i dette meget spennende og fascinerende tema les mer her …