GRUNNUTDANNING

Grunnutdanning i hypnoterapi består av i alt 5 moduler gjennomført som helgesamlinger, med webinarer mellom samlingene, over en periode på et halvt år. Utdanningen avsluttes med en skriftlig eksamen, og du vil etter fullført program ha muligheten til å praktisere som hypnoterapaut. Utdanningen krever ingen spesielle forkunnskaper. Etter endt grunnutdanning kan du bygge på med et eget Masterprogram eller med spesialkurs innenfor spesifikke områder.

Les mer
MASTERUTDANNING

For å kunne delta på vårt Masterprogram må du ha avsluttet grunnutdanning enten hos oss eller andre tilsvarende institusjoner. Masterprogrammet strekker seg over 2-3 år (inkludert grunnutdanningen) – dette for at du skal ha tilstrekkelig med tid til å praktisere mellom hver modul. Programmet består av totalt 6 moduler. Ved bestått eksamen (skriftlig, 5 timer), innlevering av klientcaser (som skal godkjennes) og en praktisk gjennomføring (som også må godkjennes) kan du kalle deg Master hypnoterapeut.

Les mer
SPESIALKURS

Våre spesialkurs er for deg som ønsker å videreutvikle og fordype deg innen spesifikke fagområder.  Alle S-kursene er helgekurs, de fleste fredag – søndag. Kursene forutsetter gjennomført grunnutdanning. Vi tilbyr for tiden spesialiserende kurs i fødselshypnose, avansert regresjon, instruktørkurs i selvhypnose, virtuelt gastrisk bånd og klientsentrert partsterapi. Også på disse kursene henter vi inn kursledere som er eksperter på sine fagområder, slik at du skal få mest mulig utbytte av kursene.

Les mer
Om hypnose

Om hypnoseakademiet

Hypnoseakademiet jobber seriøst med å utdanne alternativt helsepersonell i Norge. Vi ser det som en viktig oppgave å utdanne terapeuter som, sammen med det offentlige helsevesenet, skal bidra til at mennesker med ulike utfordringer i hverdagen, skal få et bedre liv. Vi tilbyr grunnutdanningen, masterutdanning og fordypning gjennom spesialkurs.

Våre forelesere er internasjonalt anerkjente hypnoterapeuter med lang og bred erfaring.

Les mer

Hva er hypnoterapi?

I hypnoterapi henvender vi oss til det ubevisste sinn. Det er ofte her problemer med å få til ønskede endringer ligger. Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn begynner å arbeide med samme begreper på samme tid uten å være i konflikt.

Vanligvis opererer det bevisste og det ubevisste sinn uavhengig av hverandre. Bevisste ønsker og tanker, som er relatert til sanntid (nå), vil ofte være i konflikt med de ubevisste prosessene som er basert på glemte erfaringer og dyptliggende instinkter. Som et resultat vil disse to sinnene ofte være i konflikt (f.eks. du ønsker å gå ned i vekt, klarer det kun en stund og så legger du på deg igjen eller du ønsker å slutte å røyke, men får det ikke til ). Jo mer vi klarer å bringe det bevisste og det ubevisste sammen om felles tanker og ønsker, jo større er sjansene for å oppnå det vi ønsker.

Når disse to sinnene er «i kontakt» vil tanker, følelser, ønsker og minner lettere kunne flyte fra det bevisste til det ubevisste, slik at vi kan få fordelaktige endringer til å skje. Tanker, følelser, ønsker og minner vil også lettere kunne flyte motsatt vei, fra det ubevisste til det bevisste, slik at vi lettere kan erindre ting som er relevant for vår sinnstilstand, eller finne en måte å løse konflikter som har dukket opp.

Det er selvsagt ikke mulig å føle hypnose, fordi begge sinnstilstandene gjør det de vanligvis gjør. Under hypnose er de imidlertid «synkronisert» og gjør det samme til samme tid. Man er fremdeles bevisst sine tanker, men man er aldri bevisst den ubevisste prosessen. Derfor føles det nesten som helt normalt å være i hypnose, man er bare svært avslappet.

Når ditt bevisste og ubevisste sinn drar i samme retning, er det så mye enklere å få til endringer, enten det dreier seg om spisevaner, å bli røykfri eller på andre områder.

Les mer
Hva er hypnose?